Share This Video

Posted in Entertainment

DAMtv - Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

 575,503 Views / Runtime 1:39 / 901,603 Subscribers

Video Details

Một sản phẩm của DAMtv dịp Tết năm 2014. Clip chỉ mang tính chất giải trí không có ý đả kích hoặc làm xấu hình ảnh của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mong mọi người đón xem.

Permalink 9uxqtHJo8TI

DAM Tv Videos