Share This Video

Posted in Music

ลาวสมเด็จ (นฤพนธ์ ดุริยพันธ์)

2,142 Views / Runtime 4:14 / 298 Subscribers

Video Details

เพลงลาวสมเด็จ เนื้อเทิดพระเกียรติ

คำร้อง ครูมนตรี ตราโมท

ขับร้อง คุณนฤพนธ์ ดุริยพันธ์

อันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช เป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผอง

ชื่นหฤทัย เรามีธงชัยขวัญใจชาติเอย

เป็นฉัตรแก้วคุ้มเกศประเทศครอง ทรงปกป้องประชาราษฏร์ ให้ร่มเย็น

ชื่นพระคุณ ด้วยทรงการุณไทยอุ่นอกเอย

ควรเคารพอพภิวันทน์มั่นดวงจิต เชิดชูชิดพระคุณไว้สูงเด่น

มั่นดวงใจ เทิดพระคุณไว้เหนือใดอื่นเอย

ร่วมจงรักภักดีมิวายเว้น ให้สมเป็นชายชาติรักราชเอย

มั่นภักดี ในบาทธุลีไม่มีเปลี่ยนเอย

Permalink s3IvFTmZIyg

จรกา ผมหยักพักตร์เพรียง Videos